Zawód z przyszłością projekt zwiększający szanse zatrudnienia absolwentów ZST

W dniu 22 września dyrektor oraz księgowa Zespołu szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Młp. podpisali umowę na realizacje projektu „Zawód z przyszłością”, realizowanego w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-15/17 z Działania 9.4 w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Nr projektu RPPK.09.04.00-18-0002/17. Celem projektu, którego wartość dofinansowania opiewa na kwotę 877591 zł, napisanego w partnerstwie z PZL Sędziszów S.A. jest zmodyfikowanie programu nauczania w zawodzie technik mechanik pod potrzeby PZL Sędziszów S.A. Modyfikacja będzie polegać na dodaniu  w treściach nauczania elementów mechatroniki, a konkretnie nowego przedmiotu programowanie i użytkowanie sterowników PLC, oraz programowanie obrabiarek programami typu CAM. W ramach tego projektu uczniowie w zawodzie technik mechanik będą mogli odbyć płatne staże wakacyjne w PZL Sędziszów S.A. Szkoła zdobędzie możliwość wyremontowania pracowni mechanicznej. Projekt ten umożliwi również wzbogacenie bazy szkoły o nowoczesne centrum frezerskie wraz z pełnym wyposażeniem oraz zestawy serowników i falowników PLC. M.K.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.