Staż w Portugalii

Dyrekcja ZST ogłasza nabór na wyjazd 20-osobowej grupy uczestników stażu do Portugalii z projektu „Zawodowcy bliżej nowoczesnego rynku pracy i usług” (Professionals closer to modern labor market and services), który odbędzie się pod koniec lutego 2018. Udział w projekcie mogą zgłaszać uczniowie klas trzecich technikum w zawodach technik usług fryzjerskich, technik handlowiec, technik mechanik. O wyborze kandydatów zadecyduje komisja w składzie Kierownik Szkolenia Praktycznego, nauczyciele języka angielskiego, wychowawcy klas trzecich oraz koordynator projektu pan Ryszard Filipek. Nabór trwa do końca września 2017. Wyniki w pierwszym tygodniu października.

Kryteria naboru uczestników:

  1. Zainteresowania w kierunku kształconego zawodu.
  2. Wysoka średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2016/2017.
  3. Dobre umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego.
  4. Bardzo wysoka kultura osobista i nienaganna postawa moralna.
  5. Aktywna postawa ucznia na terenie szkoły i klasy.
  6. Udział w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz w konkursach i zawodach.
  7. Złożenie podania wraz z CV i listem motywacyjnym w języku angielskim ( w  terminie do 30.09.2017).
  8. W przypadku braku akceptacji przez szkołę lub rezygnacji któregoś z kandydatów, wybrany zostanie kandydat z listy rezerwowej
  9. Ogłoszenie listy uczestników stażu oraz listy rezerwowej do 6.10.2017.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.