Wizytacja kanoniczna ks. Biskupa

Każda parafia raz na 5 lat przeżywa wizytację kanoniczną. Z tej okazji w poniedziałek 22 maja naszą szkołę odwiedził szczególny gość – Jego Ekscelencja Ks. Biskup Edward Białogłowski. Ta wizyta była wyjątkowym wydarzeniem dla całej społeczności ZST. Uroczyste spotkanie otworzył pan dyrektor Grzegorz Patro, serdecznie witając czcigodnego gościa. Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny – według scenariusza przygotowanego przez katechetę mgr. Andrzeja Kołodzieja – oparty o dwa tematy przewodnie: 100 – lecie Objawień Fatimskich i 25 – lecie Diecezji Rzeszowskiej. Po programie artystycznym uczniowie wyrazili wdzięczność ks. Biskupowi za Jego obecność w naszej szkole. Następnie ks. Biskup przemówił do młodzieży. W swoim przemówieniu przywołał postacie Świętej Rity oraz Świętego Brata Alberta. Szczególny Gość zachęcał wszystkich do naśladowania Św. Brata Alberta w jego pobożności i dobroci, „Bądźcie dobrymi jak chleb”. Ksiądz Biskup rozdał młodzieży obrazki z podobizną Św. Brata Alberta, na ręce dyrektora przekazał młodzieży plakat z figurą Matki Bożej Fatimskiej oraz książkę „Wszystko o Jezusie” z okolicznościowym wpisem. Księdzu Biskupowi towarzyszyli ks. dziekan Krzysztof Gac oraz ks. proboszcz Ryszard Lis. Po spotkaniu z młodzieżą goście przeszli na aulę, gdzie miała miejsce krótka rozmowa z nauczycielami i pracownikami administracji i obsługi. M.P.

« z 15 »
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.