Nasza Szkoła na uroczystościach w Pustkowie

W ramach obchodów Miesiąca Pamięci 26 kwietnia 2017 roku odbyły się coroczne uroczystości patriotyczno – religijne na Górze Śmierci w Pustkowie. W uroczystościach wzięli udział byli więźniowie hitlerowskiego obozu pracy przymusowej, przedstawiciele kół wojewódzkich i terenowych Związków Kombatantów RP, AK, działaczy kultury i nauki, samorządowcy reprezentujący władze zarówno na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Był Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal, przedstawiciele wojewody podkarpackiego i Instytutu Pamięci Narodowej, pan Starosta Powiatu Ropczycko -Sędziszowskiego Witold Darłak. Naszą szkołę reprezentowała sześcioosobowa delegacja z pocztem sztandarowym na czele. Również nasi przedstawiciele złożyli kwiaty przed pomnikiem ku czci zamordowanych w obozie w Pustkowie.
Uroczystości rozpoczęły się od polowej Mszy Św. w intencji ojczyzny, po której w części artystycznej w montażu słowno-muzycznym zaprezentowała się młodzież szkolna z Pustkowa. Były wzruszające przemówienia byłych więźniów, wnuczki hrabiny Jabłonowskiej, samorządowców, apel poległych z salwą honorową i składanie kwiatów. W tym roku, ze względu na niską temperaturę trwały one krócej.
Przed II wojną światową w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego powstało w Pustkowie osiedle i zakłady chemiczne. Podczas II wojny światowej istniał tam wielki poligon niemiecki SS Truppen-Übungsplatz „Dębica”. Na poligonie ćwiczyły elitarne jednostki SS przed napaścią na ZSSR. Obiekty poligonowe i jego drogi budowała okoliczna ludność oraz jeńcy obozu koncentracyjnego: francuscy (w 1940 r. istniał obóz jeńców francuskich), radzieccy (1941 – 1942), Żydzi (obóz jeńców żydowskich istniał w latach 1940 – 1944), oraz Polacy. Z powodu nieludzkiego traktowania, mrozu, głodu i chorób więźniowie masowo umierali lub byli mordowani. Szacuje się, iż w czasie istnienia obozu, zginęło lub zostało zamordowanych ok. 15000 więźniów: 7500 Żydów, 5000 Rosjan oraz 2500 Polaków. Egzekucji i palenia zwłok dokonywano na pobliskim wzgórzu – „Górze śmierci”. W pobliżu krematoriów oddano hołd tysiącom więźniów przetrzymywanych i mordowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie. Była to również okazja do uczczenia pamięci wszystkich Rodaków, którzy z odwagą i poświęceniem walczyli o niepodległość Ojczyzny. J.F.

No Images found.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.