Ogłoszenie o wyborze partnera

Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Zespół Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego informuje, że decyzją Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 26.04.2017 r. partnerem projektu składanego w konkursie nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, został wybrany następujący podmiot: PZL Sędziszów S.A. z siedzibą w Sędziszowie Młp. ul. Fabryczna 4.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.