List Minister Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem skierowanym do Państwa i udostępnienie go wszystkim nauczycielom i pracownikom oświatowym szkół i placówek.Jednocześnie przypominam, że jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:
tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.
Zachęcam również do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl

Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Przeczytaj list

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.