Żywe Muzeum

W dniu 30 listopada 2016 grupa 52 uczniów ZST wraz z opiekunami brała udział w grze terenowej tzw. Żywym Muzeum, które miało na celu popularyzowanie najnowszej historii Polski związanej z powstaniem NSZZ „Solidarność”  i wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Uczestnicy mieli za zadnie odnaleźć 6 miejsc na mapie i wysłuchać opowiadań świadków tamtych czasów bądź obejrzeć krótkie filmy archiwalne ( jednym ze świadków była pani Tarnawska, która organizowała „Solidarność’ na terenie PZL w Sędziszowie Młp.). Organizatorami projektu byli regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Wszystkim uczestnikom z naszej szkoły udało się odnaleźć wszystkie 6 miejsc i będą brać udział w losowaniu nagród.
R.B.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.