„Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra”

6 grudnia 2016 roku przedstawiciele naszej szkoły – uczennice działające w Szkolnym Kole Caritas wraz z opiekunem koła panią Anetą Tokarz i pedagogiem szkolnym panią Anną Szeliga – Kuźniar uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra”. Celem konferencji była prezentacja i popularyzacja idei wolontariatu w szkole i poza nią. W trakcie konferencji omówione zostały przykłady dobrych praktyk w aspekcie prowadzenia i koordynacji działań wolontariatu w regionie podkarpackim oraz sposoby promowania postaw prospołecznych. W prezentacji jako przykład dobrych praktyk wskazano również działania wolontariuszy z ZST. Wszystkich uczniów zainteresowanych wolontariatem zapraszamy do opiekuna SKC lub pedagoga po szczegółowe informacje. Przypominamy, że trwa zbiórka rzeczy dla Domu Dziecka i dla potrzebujących w ramach „Szlachetnej Paczki”.
A.Sz.K i A.T.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.