Trzeźwość w modzie, konkurs plastyczno – profilaktyczny

Organizatorzy konkursu:
Organizatorem konkursu jest ZST, a fundatorem nagród Dyrektor ZST i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziszowie Młp.
Koordynator konkursu w ZST:
Anna Szeliga Kuźniar – pedagog szkolny.
Hasło przewodnie konkursu:
Trzeźwość w modzie.
Cele konkursu:
Uświadomienie szkodliwego wpływu alkoholu na organizm człowieka, promowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień, rozwijanie uzdolnień plastycznych i kreatywności uczestników.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
Konkurs kierowany jest do uczniów ZST, do konkursu nie mogą być zgłaszane prace zbiorowe, każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę, prace konkursowe należy dostarczyć do pedagoga do 14 listopada 2016 r.
Przedmiot konkursu:
Uczestnicy konkursu tworzą plakat profilaktyczny pod hasłem Trzeźwość w modzie.
Wymogi pracy konkursowej:
a) format prac: A3 lub A4,
b) technika prac: dowolna,
c) praca musi być opisana: imię i nazwisko uczestnika, klasa (na tylnej stronie pracy).
Pozostałe zasady konkursu:
W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy. Prace konkursowe oceniane będą przez co najmniej trzyosobowe Jury Konkursu. Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej akademii z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.