Umowa Patronacka z PZL Sędziszów S.A.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Grzegorz Patro podpisał Umowę z PZL Sędziszów S.A. reprezentowaną przez pana Bogusława Satławę – Członka Zarządu Spółki. Umowa patronacka podpisana 28.października 2016 roku obejmuje zadania, które mają wspomagać proces kształcenia praktycznego w branży elektromechanicznej w celu przygotowania odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej pod wymagania firmy PZL Sędziszów S.A. Firma zobowiązuje się do: umożliwienia odbycia praktyk zawodowych w zakładzie za wynagrodzeniem dla uczniów, umożliwienia pierwszeństwa w zatrudnianiu w firmie, udziału w opracowaniu programu autorskiego uwzględniającego potrzeby zakładu i szkoły, przeprowadzania wycieczek zakładowych, umożliwienia odbycia staży, bezpłatnego udostępnienie bazy oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia kształcenia, przeprowadzenia szkoleń dla uczniów przez wykwalifikowanych pracowników zakładu. Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. zobowiązuje się do: prowadzenia kształcenia teoretycznego i praktycznego zgodnie z zapotrzebowaniem firmy i wykształcenia uczniów w branży elektromechanicznej.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.