Spotkanie z Policjantką

W dniu 6 października policjantka Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach  pani asp. Dominika Kopeć przeprowadziła zajęcia z uczniami klas pierwszych: I eh, I f, I m. Tematem zajęć była odpowiedzialność za czyny karalne i przejawy demoralizacji. Policjantka mówiła o właściwym zachowaniu obowiązującym w szkole i poza nią. Szczególną uwagę poświęciła agresji fizycznej oraz słownej skierowanej zarówno pod adresem innych uczniów, jak i dorosłych. Uczniowie zapoznali się z konsekwencjami jakie grożą za nieprzestrzeganie prawa, przejawy demoralizacji w tym używanie i posiadania środków psychoaktywnych, stalking i cyberprzemoc.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.