Pan Burmistrz Sędziszowa Młp. w Zespole Szkół Technicznych

W czwartek, 29 września uczniowie nasze szkoły spotkali się z panem Bogusławem Kmieciem, Burmistrzem Sędziszowa Młp. i panem Piotrem Kapustą Radnym Rady Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego, pełnomocnikiem w sprawie Wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. (pracownikiem Urzędu miejskiego w Sędziszowie Młp.). Gości przywitał pan Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. Grzegorz Patro. Serdecznie dziękował za przybycie, wyraził wdzięczność naszej szkoły za wszelką pomoc ze strony samorządu gminy i Pana Burmistrza w szczególności. Pan Burmistrz zapewnił o swej woli wspierania naszej placówki. Jako absolwentowi Technikum Elektrycznego bardzo zależy na rozwoju Zespołu Szkół Technicznych. Głównym tematem spotkania były wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Pan Burmistrz omówił zadania Rady, określił jej przybliżony budżet, zaznaczył, iż ma on być istotną lekcją myślenia obywatelskiego o swej Małej Ojczyźnie. Obiecał wszechstronną edukację prospołeczną Radnych Młodzieżowych ze zwiedzaniem polskiego Sejmu i Senatu włącznie. Zachęcał aby dobrze wykorzystać dwa mandaty w Radzie, jakie przypadają młodzieży z naszej szkoły. Pan Piotr Kapusta omówił techniczne aspekty działania Rady Młodzieżowej i samych wyborów. Obaj goście miło wspominali naukę w naszej szkole. Docenili rozwój infrastruktury, obiecali dalszą życzliwość dla nas. Tak więc czekamy na kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej.

J.F.

« z 3 »
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.