Otrzęsiny 2016

Otrzęsiny to stary, sięgający niepamiętnych czasów zwyczaj panujący również w naszej szkole. Uczniowie pierwszych klas i w tym roku zostali poddani wielu próbom, sprawdzającym ich umiejętności wokalne, taneczne, plastyczne, zręcznościowe, wiedzy o szkole, znajomości dzieł Henryka Sienkiewicza. Pierwszoklasiści mogli również wykazać się kreatywnością i poczuciem humoru projektując mundurek szkolny. Każda z konkurencji była oceniana przez jury, które przyznawało punkty. Zwycięska klasa 1m otrzymała na zakończenie certyfikat zwalniający ją z odpowiedzi ustnych, kartkówek i sprawdzianów w dniu następującym po otrzęsinach.

Otrzęsiny przygotowali członkowie SU w składzie: Natalia Barcińska, Sylwia Róg, Izabela Adamska, Kamil Jakubek,Szymon Kulig, Bartłomiej Pociask wraz z opiekunem SU mgr Małgorzatą Pieprzak.

M.P.

« z 14 »
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.