Początek nowego Roku Szkolnego 2016/2017

Rok Szkolny 2016/2017 zainaugurowaliśmy Mszą Świętą, którą odprawił ksiądz Ryszard Lis – proboszcz parafii rzymsko – katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sędziszowie Młp. W czasie Eucharystii w tutejszej farze nasz duszpasterz mówił Uczniom Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego, że „powinni wypłynąć na głębię” i zawierzając Chrystusowi podjąć intensywną pracę, naukę nad sobą, by móc cieszyć się w przyszłości szczęściem, dobrze wypełniać obowiązki dorosłego życia. Obecnych w kościele wychowawców i profesorów namawiał, aby kolejny raz z zapałem podjęli trud kształcenia i wychowania uczniów „Olszewskiego”.  Część świecka uroczystości rozpoczęcia nauki obyła się w sali gimnastycznej szkoły. Obecna na obu częściach pani Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego mgr Bernadeta Frysztak mówiła o nadziejach związanych z naszą szkołą, zapewniała o życzliwości organu prowadzącego, dziękowała pracownikom szkoły za ich pracę. Wiele ciepłych słów powiedziała do odchodzącej na emeryturę Barbary Łach. Młodzieży życzyła sukcesów w nauce, zdobycia dobrego zawodu, a gronu profesorów sukcesów w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Pan Dyrektor ZST mgr Grzegorz Parto witał wszystkich w podwojach naszej placówki, w dowód wdzięczności przekazał kosze słodkości pani Wicestaroście i emerytowanej pracownicy obsługi, wyrażał radość z tego, iż trzy pierwsze klasy rozpoczęły naukę w naszej szkole oraz przedstawił  trzech nowych nauczycieli.
Program artystyczny, nawiązujący do 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej, prezentowali uczniowie przygotowani przez mgr Renatę Białek. Niezawodnym okazał się szkolny poczet sztandarowy.
Miejmy nadzieję, że wszystkie życzenia (chociaż w znacznej części) spełnią się, a  wezwanie księdza proboszcza do poważnego potraktowania nauki  w tym roku szkolnym zostanie zrealizowane.
J. Flisak

« z 3 »
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.