Bądź bezpieczny za granicą!

handel ludżmi

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, w którym uczniowie kończący edukację na poziomie ponadgimnazjalnym, często podejmują decyzję o podjęciu pracy za granicą, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.handelludzmi.eu . Znajdziecie tam wszelkie informacje związane z przestępstwem handlu ludźmi, jego najbardziej rozpowszechnionymi formami, możliwościami uzyskania pomocy w Polsce i za granicą oraz środkami ostrożności w tym zakresie. Są tam dostępne materiały edukacyjne istnieje także możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego ze strony powołanego w MSWiA Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.