Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W semestrze zimowym rozpoczęły się darmowe roczne kursy kwalifikacyjne. Od 15 lutego 2016 r. prowadzone są zajęcia z następujących kwalifikacji:
M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających w zawodzie technik mechanik, (obrabiarki CNC).
E.08 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (uprawnienia SEP).
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej w systemie wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników.

Nowy nabór będzie prowadzony do 15 września 2016 roku.

Zobacz zdjęcia

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.