Reportaż „To były trudne czasy” wyróżniony

W V edycji konkursu „Tożsamość i pamięć. Stan wojenny” uczniowie naszej szkoły zdobyli wyróżnienie.

Tomasz Maśloch i Wojciech Lachcik są autorami reportażu radiowego pt. „To były trudne czasy”. Rozmówcą był wieloletni działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, opozycji demokratycznej pan Ryszard Świętoń, a opiekunem pracy prof. Jan Flisak.
Konkurs został zorganizowany przez  Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  i Wychowania w Rzeszowie. Patronat honorowy nad nim sprawowali: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie  i  Podkarpacki Kurator Oświaty.  Patronat medialny: Radio Rzeszów i Radio VIA.

Celami  konkursu było:

  • poznawanie historii najnowszej – czasy stanu wojennego.
  • gromadzenie materiałów będących potwierdzeniem faktów, doświadczeń ludzi bezpośrednio zaangażowanych w te wydarzenia.
  • zachowanie pamięci o tych, którzy swoim zaangażowaniem i determinacją dają przykład młodemu pokoleniu jak żyć dzisiaj.
  • podkreślenie wartości osobistych wspomnień.
  • doskonalenie metod badawczych.

Każdy uczestnik konkursu dokonał  nagrania reportażu radiowego ( do 15 minut) z osobą/ami, które wspominają, przybliżają  historię/ie  związane z wydarzeniami stanu wojennego w formacie mp3. Każdy z uczestników zobowiązany był  do wykonania zdjęcia swoim rozmówcom oraz przesłania go razem z załącznikiem i plikiem dźwiękowym na adres konkursowy.
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów odbyło się na uroczystym opłatku nauczycieli w Rzeszowie, w dniu 9.01.2016r. Gratulował  laurów m.in. bp. ordynariusz diecezji rzeszowskiej Jan Wątroba i wicestarosta Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego, pani Bernadeta Frysztak. W imieniu nagrodzonych uczniów nagrody odebrał opiekun pracy.

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.