Stypendia szkolne 2015/2016 !

Drodzy uczniowie!
Informujemy o możliwości składania  wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie  gminy Sędziszów Małopolski.
Wnioski można składać do 15 września 2015 r . w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski w Sędziszowie Małopolskim ul. Ks. St. Maciąga 5.
Szczegółowe informacje na stronach internetowych http://www.zosip.pl/ , http://sedziszow-mlp.pl/.
Uczniowie zamieszkali na terenie innej gminy, składają wnioski w Urzędzie właściwym do miejsca zamieszkania !
UWAGA!
Od 1 października 2015 r. ulegnie zwiększeniu miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne z kwoty 456,00 zł na kwotę 514,00 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058). Osoby, którym miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514,00 zł netto, także mogą złożyć wniosek o stypendium szkolne w terminie do 15 września 2015 r., przy czym stypendium szkolne dla tych uczniów zostanie przyznane od miesiąca października 2015r.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.