Wyprawka szkolna 2015 !

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie!

W nowym roku szkolnym 2015/2016 będzie po raz kolejny realizowany Rządowy Program „Wyprawki szkolnej” polegający na dofinansowaniu do zakupu podręczników. Dokładne informacje będą udzielane uczniom/rodzicom na początku września 2015 r. (zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego).

Pomoc jest skierowana do trzech grup uczniów:

1. Uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;
2. Uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
3. Najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo poniżej klikając w link :

MEN informuje! WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 – KLIKNIJ !

Urząd Miejski w Sędziszowie Młp informuje! WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 – KLIKNIJ !

 Wniosek_o_wyprawkę_szkolną_- POBIERZ !

 Termin składania wniosków od dnia 10 sierpnia 2015 r. do dnia 09 września 2015 r. – Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Sędziszowa Młp z dnia 27 lipca 2015 r.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.