Ważność legitymacji!

Uczniowie!

KAŻDA LEGITYMACJA SZKOLNA musi mieć umieszczony na odwrocie numer PESEL  ucznia poświadczony pieczątką szkoły.W związku z tym wszystkie osoby posiadające legitymację zapraszamy do sekretariatu szkoły celem zaktualizowania dokumentu !

Legitymacja bez PESEL-u traci ważność!

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.