Młodzież ZST na Podkarpackim Święcie Bezpieczeństwa!

Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa to cykliczna impreza adresowana do młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów. Jej organizatorami są Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl, Podkarpacki Kurator Oświaty zaś patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Spraw Wewnętrznych. Myślą przewodnią przyświecającą pomysłodawcom i organizatorom wydarzenia jest stworzenie platformy wymiany poglądów, Zdjęciedoświadczeń i wiedzy między przedstawicielami instytucji i służb sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, pracownikami naukowymi i dydaktycznymi oraz młodzieżą ponadgimnazjalną i studencką, zainteresowaną problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego. Święto to cały szereg spotkań, konferencji, praktycznych pokazów i prezentacji w trakcie których młodzież z regionu, zainteresowana problematyką bezpieczeństwa publicznego i wiążąca swoją przyszłość zawodową z formacjami mundurowymi ma okazje porozmawiać z funkcjonariuszami, zapytać o specyfikę służby w konkretnej formacji, „dotknąć” sprzętu, który na co dzień jest przez nich używany i zapoznać się z wymaganiami stawianymi kandydatom do munduru. Na kampusie uczelnianym można było spotkać m.in. żołnierzy z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Centralnego Biura Śledczego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obecni byli również przedstawicieli firm i organizacji bezpośrednio związanych z działaniami na rzecz bezpieczeństwa publicznego.(www.sw.gov.pl)

Młodzież ZST na Święcie Bezpieczeństwa w Rzeszowie ZDĘCIA KLIKNIJ !

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.