Wywiadówka

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły nr 7/2014/2015

z dnia 23 października 2014r.

W dniu 20 listopada 2014r. ( czwartek) spotkania wychowawców z rodzicami uczniów o godz.16.00 (Wychowawcy ustalą sposób przeprowadzenia wywiadówki – indywidualna lub wspólna dla całej klasy).

Klasa Sala Wychowawca
I md A 29 Paweł Kardyś
I ef A 24 Renata Białek
II ef A 9 Marta Dybka
II hm A 26 Jan Flisak
III fi A 14 Anna Szeliga – Kuźniar
III em A 28 Ryszard Filipek
IV fi A 8 Teresa Koszela
IV em A 10 Bernadeta Frysztak

Uprzejmie prosi się wychowawców o nie przekładanie wywiadówek na inne terminy. Wszyscy nauczyciele uczący w/w klasach,  proszeni są o obecność w pokoju nauczycielskim w budynku A celem udzielenia zainteresowanym rodzicom informacji o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.