ZST uzyskał certyfikat Bezpiecznej szkoły!

Miło nam poinformować, że nasza szkoła po raz drugi  zdobyła tytuł „Bezpiecznej Szkoły” w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Równocześnie utrzymaliśmy członkostwo w „Ogólnopolskim Klubie „Bezpieczne Szkoły”. Organizatorem konkursu była Fundacja Państwo Obywatelskie oraz redakcja miesięcznika „Perspektywy Europejskie” przy wsparciu komitetu honorowego, w którym znaleźli się m.in.: przedstawiciele sejmu, senatu, członkowie rządu, rektorzy wyższych uczelni, kuratorzy oświaty, wojewodowie, prezydenci miast i marszałkowie sejmików.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs  służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

W konkursie uczestniczyła cała społeczność szkolna ZST. Zorganizowano debaty ,konkursy uczniowskie, spotkania ze specjalistami m.in. policjantkami, psychologiem, psychoterapeutami i dietetykiem. Przeprowadzono liczne akcje profilaktyczne, pogadanki z pedagogiem i wychowawcami w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

       Więcej informacji o „Ogólnopolskim Klubie „Bezpieczne Szkoły” można znaleźć na stronie: http://bezpieczna-szkola.com/uploads/regulamin.pdf

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.